بازاریابی اینستاگرامی در گروه شایگان

در بازاریابی اینستاگرام در نظر داشته باشید که ممکن است برند شما یک برند مشھور نباشد . یا گاھی اوقات، محصول شما نه ھیجان انگیز باشد و نه منحصر به فرد . پس باید راه هایی پیدا کنید که بتوانید در اینستاگرام به درآمد برسید یا برندسازی و تبلیغات کنید. البته این را بگوییم که نباید ھمیشه به اینستاگرام با ھدف کسب درآمد نگاه کنید بلکه اینستاگرام می تواند راھی عالی برای برندسازی و راهی برای ایجاد ھویت برای برند شما در رسانه ھای اجتماعی باشد.

استراتژی بازاریابی بر اساس محتوای تولید شده توسط کاربران اینستاگرام:

          اگر برند شما به اندازه کافی طرفداران و مشتریان وفادار داشته باشد، استراتژی دیگری که میتوانید در اینستاگرام امتحان کنید، استراتژی محتویاتی است که توسط فالور های شما ایجاد می شوند . این کار سختی است و البته اگر شما فقط از یک پلت فرم تبلیغاتی استفاده می کنید استراتژی تبلیغاتی مناسبی نیست . با این حال، بی نفع هم نیست .

         ھنگامی که میخواهید از استراتژی محتوا استفاده کنید، باید یک برنامه مشخص داشته باشید. چیزی که در این استراتژی مهم است فاکتور تعامل با فالورهاست. اهمیت پست ھای اینستاگرام دیگر به ترتیب زمانی نیستند. پست ھا بر روی صفحه ی تازه ھای فالوراهای تان بر اساس محتواھایی است که اغلب با آنھا بیشتر ارتباط برقرار می کنند.

تهیه و تولید در گروه شایگان

نوشته های اخیر

دسته بندی ها