ایا بازاریابی و تبلیغات یک چیز است؟ تیم تبیلغاتی شایگان

بازاریابی و تبلیغات ممکن است اهداف یکسان یا مشابه داشته باشند، اما این به این معنی نیست که بازاریابی و تبلیغات یکسان هستند. ما تفاوت کلیدی آنها را توضیح می دهیم و شباهت بین این دو جنبه مهم کسب و کار شما را بررسی می کنیم.

بازاریابی و تبلیغات متفاوت هستند.

در نگاه اول آنها یکسان هستند، فقط در زمان های مختلف از اصطلاحات مختلف استفاده می کنیم اما شباهت بین بازاریابی و تبلیغات خیلی نزدیک است. آنها در واقع دو مورد متمایز و جداگانه هستند، هر کدام با فرآیندهای خودشان اما با هدف همکاری برای یک هدف.

چرا شما نیاز دارید که آنها را درک کنید ؟

مکانیسم پایدار بنیادی هر کسب و کار سود است. هنگامی که درآمد بیش از هزینه های خروجی است، نتیجه سود است. برای تولید درآمد، شما نیاز به مشتریانی دارید که محصولات شما را خریداری کنند.

در حقیقت، شما نیاز به یک جریان پایدار از مشتریان دارید، شما همچنین می دانید که بازاریابی و تبلیغات شما مشتریان را به ارمغان می آورد. بنابراین، هنگامی که شما تفاوت های بین آتها و چگونگی استفاده از هر یک از آنها را می فهمید ، شما استراتژی کسب و کار خود را ساده تر می کنید، یعنی چطور و کجا مشتریان جدید و بازگشت آنها را جذب کنید.

تهیه و تولید در گروه تبلیغاتی شایگان

نوشته های اخیر

دسته بندی ها