بازاریابی یا برندینگ چیست با کمک شایگان ؟

نام تجاری در هسته استراتژی بازاریابی شما قرار دارد، بنابراین برندینگ باید اولویت باشد. حتی اگر شما تازه شروع به راه اندازی می کنید، قبل از شروع و شناسایی روش ها، ابزارها، استراتژی ها و تاکتیک های خاص خود، باید مشخص کنید که شما چه کسی به عنوان یک نام تجاری هستید.

نام تجاری شما این است که مشتریان را برای بازگشت بیشتر به شما حفظ خواهد کرد، این پایه و اساسی است که شما وفاداری مصرف کنندگان را ایجاد خواهید کرد. وقتیکه به رستوران ها و خرده فروشان در منطقه محلی خود فکر می کنید ، این نام تجاری آنها است که مشتریان را در آینده نسل بعد از نسل منتقل می کند. به عنوان مثال، جایی را در نظر بگیرید که شما نسخه خود و خانواده خود را از آنجا میگیرید. اینکه چه داروخانه یا داروخانه ای که در آن خریداری می کنید، به صورت محلی متعلق به خود یا بخشی از یک زنجیره بزرگتر است. اعتماد و وفاداری شما را ساخته است و احتمالا سالیان زیادی جز مشتریان آنها بوده اید. در حالی که شما می توانید نسخه های دقیق مشابه را در هر داروخانه دیگری در شهر خریداری کنید، این نام تجاری است که شما را مجددا بسوی آنها باز می گرداند.

در حالی که روش های بازاریابی تکامل یافته و به صنعت و فرهنگ های فعلی پاسخ می دهند، نام تجاری همچنان باقی می ماند. نام تجاری شما شامل ویژگی هایی مانند تعهد بالا به کیفیت، اجتماع، راحتی، ارتباطات و یا تعهد مداوم به نیاز خاصی است که مخاطبان مورد نظر شما میخواهند انجام شود.

همچنین در نظر داشته باشید که نام تجاری چیزی است که شما و تیمتان باید روزانه انجام دهید و با هر معامله انجام شده، هر تماس تلفنی دریافت شده و ایمیلی که به آن پاسخ داده شده است. درحالیکه، بازاریابی شما اغلب به طور جزئی و یا به طور کامل به متخصصان بازاریابی برون سپاری می شود. وقتی صحبت از نام تجاری در مقابل بازاریابی میشود ، نام تجاری میگوید که شما که هستید، در حالی که بازاریابی چگونگی جذب توجه مشتری است. همچنین، نام تجاری را به عنوان راهی برای حفظ مشتریان فعلی و بازاریابی به عنوان چگونگی جذب مشتری جدید بدانید.

نام تجاری و همپوشانی بازاریابی

در حالی که نام تجاری و بازاریابی به طور واضح متفاوت هستند، یک منطقه وجود دارد که در آنها با هم همپوشانی دارند. هنگام انتخاب تصاویری که به صورت مستمر مورد استفاده قرار می گیرند، نام تجاری و بازاریابی یکی می شود. همانطور که می گویند "یک تصویر هزار حرف را داراست". با توجه به آن، وقتی رنگ ها، گرافیک ها و لوگو های شرکتتان را انتخاب می کنید، به یاد داشته باشید که ابتدا باید نام تجاری را نمایش نمایند، اما آنها نیز نقش مهمی در بازی کمپین بازاریابی شما خواهند داشت.

 

تهیه و تولید در گروه تبلیغاتی شایگان

نوشته های اخیر

دسته بندی ها