درباره عکاسی هوایی

تصویربرداری یا عکاسی هوایی را می توان تکنیک عکسبرداری از سطح زمین از نقاط مرتفع توصیف کرد.منظور از عکاسی هوایی عکس هایی هستند که در هوا گرفته می شود. تصویر برداری یا عکاسی هوایی عبارت است از یک تصویر واقعی از طول و عرض ظاهری در سطوح زمین توسط هلی شات، پهباد، عکس برداری هوایی می شود. تصویر برداری هوایی یا عکاسی هوایی به منظور عکاسی هوایی صنعتی و تبلیغاتی مورد استفاده قرار میگیرد. ما در گروه تبلیغاتی شایگان عکاسی هوایی را با بهترین تجهیزات را به شما ارایه میکنیم. این نوع تصویر برداری و عکس برداری کاری بسیار دشوار و سخت می باشذ که در گروه تبلیغاتی شایگان با افتخار برای شما فراهم شده است.​​​​​​​

گروه تبلیغاتی شایگان با 7 سال تجربه در عکاسی صنعتی و تبلیغاتی
گروه تبلیغاتی شایگان با 7 سال تجربه در عکاسی صنعتی و تبلیغاتی

نمونه کار های گروه تبلیغاتی شایگان در زمینه عکاسی هوایی