تایم لپس روشی از فیلمبرداری است که در آن فرکانس ضبط فیلم در یک سکانس کمتر از فرکانس مشاهده شده در همان سکانس است و وقتی که نتیجه نهایی را می بینیم به نظرمان زمان با سرعت بسیار بیشتری می گذرد. گروه تبلیغاتی شایگان با بیش از 40 پروژه تایم لپس موفق در این زمینه تجربه زیادی کسب کرده و یکی از موثر ترین روش های تبلیغ برای کسب و کار ها به شمار میرود.
در گروه تبلیغاتی شایگان تایم لپس به عنوان یک روش تبلیغاتی استفاده میشود و با تجهیزات بروز و مناسب، این روش و تکنیک فیلمبرداری را به یکی از موثر ترین روش های تبلیغاتی تبدیل کرده.​​​​​​​

تایم لپس

گروه تبلیغاتی شایگان با 7 سال تجربه در عکاسی صنعتی و تبلیغاتی
گروه تبلیغاتی شایگان با 7 سال تجربه در عکاسی صنعتی و تبلیغاتی

نمونه کارهای گروه تبلیغاتی شایگان در زمینه تایم لپس